"Erfarenheter lærer oss å forstå at alt som er utrolig ikke er usant!"

Intro bilde av Ungdom&Mental helse.png
Ungdom og mental helse info.jpg
IMG_3749.jpg

Dette prosjektet ble til gjennom at samtidskunstner Elise Ripe Fuhre fikk holde sin utstilling i HH i Trondheim. Utstillingen heter: "Kvinners styrke". Les gjerne mer om utstillingen og hennes kunst her: https://www.elizrf.com.

Elise Ripe Fuhre ble invitert av HH til å delta på minimesse hvor hun samlet unge musikere til sang og foredrag. Foredragene handlet om hva kunsten betydde for henne samt hennes misjon om å samle unge og eldre til kreativt verksted. Dette på bakgrunn av at mange unge og eldre sliter med egen helse og motivasjon i hverdagen.

Prosjektet går ut på å skape et kreativt møtested for unge og eldre. Behovet for å skape trygge rammer til glede og utvikling for disse aldersgrupper er stor, og mulighetene til bedre helse gjennom et slikt arrangement så mye større. Mange unge føler seg ensomme og rastløse. Behovet for å bli møtt, sett og hørt er stort. Mange eldre føler seg unyttige, ensomme og verdiløse. Ved å bringe disse aldersgrupper sammen, skapes det en arena hvor de kan utfylde hverandre, motivere og kreere i et unikt verdifellesskap fra hjerte.  

IMG_3817.JPG
IMG_3431.JPG
IMG_3815.JPG
IMG_4257.JPG

Planen er å holde en samling hver uke  i Trondheim, Bergen og Oslo.

 

Hjertelig velkommen!

Kreativ Sommerfestival Logo.png

- startet vi å holde kreativ sommerfestival hvor Trondheim var første avdeling ut. Dette ga mersmak og vi har fortsatt å holde kreativ sommerfestival hvert år til stor glede for våre medlemmer. Våre medlemmer i hver sin avdeling i Norge er arrangørene for denne innholdsrike og gledelige festivalen hvor bedrifts- og kunstner medlemmene får første prioritet med å vise frem sine kreative evner innenfor, kultur, friluft, mat & helse, trening, kurs og foredrag med mer. Vi ønsker alle hjertelig velkommen hver sommer til Kreativ Sommerfestival.

IMG_4025.jpg
IMG_0142.jpeg

Foredrag & konsert av ungdom for ungdom 

IMG_3856.jpg

Vi har artister i mange fasetter med oss i dette prosjektet som selv har følt på det å være forlatt og ensom uten å bli sett eller hørt av samfunnet. Vi gir ungdom en egen arena hvor de får mulighet til å uttrykke seg og vise hverandre nestekjærlighet! Vi har noe å lære av disse fargerike og vakre ungdommer. Det er med stor interesse og glede at vi kan invitere til foredrag og konsert av ungdom for ungdom!

Under følger det et foredrag fra en av våre medlemmer:

 

Foredrag med Ida Løndal Haugan fra Telemark. Som 4 klassing slet hun med selvbildet sitt, og ønske om å ikke leve lenger... Ida vil formidle om sin egen helt spesielle livshistorie fra denne tiden og frem til i dag hvor hun har lært seg ulike mestrings verktøy. En sterk fortelling om en ungdoms "kamp" for å overleve i tiden.

Her kommer det et utdrag fra foredraget:

     "Jeg følte aldri at jeg passet inn, eller at noen i det hele tatt ville være med meg. Jeg fortalte stadig vekk til min mamma om hvor vondt jeg hadde det på skolen. Hun oppsøkte læreren og rektoren,

men det ble aldri gjort noe særlig med det.

Da jeg gikk i 4 klasse begynte jeg å få tanker som jeg ikke forstod noe av, jeg begynte å tenke på at jeg ville hoppe ut av soveromsvinduet mitt, som var i 2 etasje på huset mitt. Da ville jeg hoppe med hode først slik at jeg knakk nakken og deretter døde. Noe som skremmer meg når jeg tenker tilbake på det nå....." 

Sterk apell fra en av de eldre som valgte å følge drømmen sin:-)

 

DU ER UNIK! DU ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å DELTA! SAMMEN SKAPER VI NY HISTORIE TIL GLEDE I ET STØRRE FARGERIKT FELLESSKAP!

Hjertelig velkommen!

Sanserom 

Det er med stor glede at avd.Bergen i Ytre Arna endelig kan glimre til med et unikt sanserom til stor glede for unge og eldre. 

Sanserom

Sansene våre forteller oss om våre omgivelser, påvirker våre reaksjoner og med tiden former de vår personlighet. På den måten er det vi sanser.

Derfor blir det viktig for oss å kunne påvirke det som stimulerer sansene våre. Et tilrettelagt sansemiljø, også kalt multisensorisk miljø, blir dermed en viktig innfallsvinkel for personer med spesielle behov. Slike miljøer har vist seg å gi positiv effekt på mestring og læring. Målet bør være at sanserom blir en naturlig del av det daglige miljøet til brukerne. Sanserom lages for å gi sanseinntrykk. De kan tilpasses ulike aldersgrupper, alt fra barn til eldre, former og farger. Det er nesten bare fantasien som setter begrensninger.

Sansestimulering

Sansestimulering handler om hvordan hjernen tar inn, organiserer og gjør nytte av den sanseinformasjonen som kommer inn slik at vi får en fungerende hverdag. Det er de forskjellige sanseorganene våre som huden, øyne og ører som mottar sanseinformasjon fra miljøet og sender denne informasjonen opp til hjernen. Hjernen vår tolker informasjonen som kommer inn, sammenligner den med annen informasjon som kommer inn, i tillegg til informasjon som er lagret i hukommelsen. Deretter bruker hjernen all denne informasjonen til å hjelpe oss med å reagere i samfunnet. Derfor er sanseintegrasjon viktig i forhold til alt vi gjør hver dag som blant annet spise, kle på oss, sosialisere, jobbe og lære.

Mye av hva hjernen gjør er å prosessere sensorisk informasjon, andre store deler er viet til å få oss framover, men fra tid til annen bruker vi den til å gjøre det vi tenker på når vi tenker på det, dvs. tenke. Og når vi tenker, gjør vi virkelig komplekse ting som bare virker enkle fra utsiden. Så det å assosiere, sekvensere og forutse er alle nødvendige grunnlag for å forstå årsak og virkning. Mens du gjentar en oppgave, får du glede i egen evne, en fantastisk tilbakemelding om og om igjen.

En persons kognitive evne kan referere til deres kapasitet til å resonnere, reflektere, huske, gjenkjenne, forstå, lære, løse problemer og/eller følge med. Enhver kognitiv ferdighet hjelper hjernen til å forstå ny informasjon. Når informasjonen er behandlet i hjernen blir den lagret og kan bli brukt igjen senere til å forme fornuftig respons og gi mening til hverdagslige oppgaver eller opplevelser.

Motoriske leker

Alle kroppslig bevegelser. Her samler vi leker som omhandler manipulative finmotoriske ferdigheter, som griping og vridning, men også grovmotoriske ferdigheter som å balansere og flytte på oss. Mange av disse bevegelsene skjer ubevisst hos voksne som følge av øvelse man gjorde som barn. Barn trenger å utvikle slikt muskelminne gjennom praksis, heldigvis er denne øvelsen ofte veldig morsom.

Proprioseptive leker

Propriosepsjon utgjør en stor del av vårt sensoriske apparat. Men hva er det og hvordan virker den? Propriosepsjon handler i bunn og grunn om å kjenne sin egen kropp og forteller oss hvor den er i rommet. Det sitter sanseceller i alle ledd og muskler som reagerer på trykk og trekk. De er koblet til hjernen gjennom nervesystemet. Det vil si at alle bevegelser vi gjør stimulerer denne sansen. Det er dette systemet som hjelper oss til, uten å måtte se, å vite hva kroppen vår gjør. Personer som er klumsete eller ukoordinerte kan ha en grad av svikt i sitt proprioseptive system.

Stimulering gjennom trykk og vekt aktiverer denne sansen og kan hjelpe en urolig kropp til å falle i ro. Når man strekker seg etter noe, dytter på noe eller hopper, bidrar det til å stimulere den proprioseptive sans. Søk derfor også etter utstyr i kategoriene "Motorikk", "Vestibulært" og "Taktilt" for å få flere innfalsvinkler.

For de fleste utvikles sanseintegrasjon fra vi er små som en del av vår normale utvikling. De som har en normal utvikling vil f.eks kunne konsentrere seg helt fint med ulik støy, bevegelser eller lukt rundt seg. For de som sliter med sanseintegrasjon vil hjernen bare klare å bearbeide 1 sans om gangen, og med alt støy rundt vil det bli vanskelig å holde fokus. Mange med slike utfordringer kan enten overreagere eller underreagere på ulik stimuli, og det kan være vanskelig å skille på hva som er vesentlig og uvesentlig sanseinformasjon. I mange tilfeller blir det såpass energikrevende og fokuskrevende å få informasjon igjennom en sans at andre sanser stenges av. Et eksempel er når et barn skal konsentrere seg på skolen med andre som snakker, beveger seg, lukter annerledes, da vil det være vanskelig å stenge alt dette ute og holde fokus. Det er da man trenger en annen innputt/stimuli som gjør at man blir mer på plass i seg selv, og klarer å stenge ute unødvendig informasjon. For visse er derfor sansestimulering helt nødvendig for å få en fungerende hverdag.