Kunsten å ha god helse


Minsker stress

I artikkelen ”Kulturelle virkemidler i behandling og folkehelsearbeid” publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening, drøfter Margunn Skjei Knudtsen og hennes to medforfattere helsegevinsten av kulturopplevelser.

Det er kjent at kulturell stimulering trolig bidrar til å fremme både den språklige, emosjonelle og sosiale utviklingen hos barn. Men også voksne kan ha god effekt av kultur, skriver de og forklarer dette på følgende måte:

Kulturell stimulering minsker trolig indre stress. Dette skjer fordi den kulturelle opplevelsen og deltakelsen bidrar til at følelsesmessige påkjenninger bearbeides. Dermed kan det bli enklere å snakke om og kjenne på sine egne følelser. Forfatterne skriver at dette er særlig viktig i behandlingen av personer med psykiske lidelser og eldre demente. Men er det den kulturelle opplevelsen i seg selv, eller den sosiale opplevelsen, som virker positivt? Trolig gir kultur en helsegevinst direkte ved selve opplevelsen, og indirekte ved å delta i den sosiale sammenhengen.

Svenske forskere påpeker at det er vanskelig å skille mellom selve opplevelsen og den sosiale sammenhengen, skriver Skjei Knudtsen i sin artikkel, og fortsetter med at begge disse aspektene er sentrale: Mange av dem som sliter med fysisk og psykisk sykdom, mangler både opplevelser og sosialt nettverk.

Likevel viser fysiologiske målinger at det å oppleve kultur har en effekt på kroppen uavhengig av den sosiale rammen. Musikk kan for eksempel påvirke både hjertefrekvens og blodtrykk. Andre forskningsresultater viser at kulturopplevelsen gir helseeffekt i form av bedre selvopplevd helse og mindre behov for medikamenter.


38 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle